Intervisiebegeleiding

Leren van elkaar

Intervisie is een groepsleerproces dat je als professional effectiever maakt.

Intervisiebegeleiding is een krachtige manier om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Zaken waar je tegenaan bij het uitvoeren van je werk leg je in een vertrouwde setting voor aan collega professionals. Via een gekozen intervisiemethodiek ontvang je van hen input over jouw leervraag. Andersom kun jij met jouw inzicht collega-professionals helpen bij hun leervragen.

Intervisie is voor iedereen die:

  • zich wil ontwikkelen als professional en hierbij open staat voor advies van anderen;
  • het waardevol vindt om mee te denken met vragen waar andere professionals/collega’s tegenaan lopen;
  • open staat voor de kracht van de intervisiemethodiek.
Intervisiebegeleiding

Werkwijze

Een intervisiegroep bestaat uit 5 tot 8 professionals die periodiek bij elkaar komen. Elke bijeenkomst brengt één van de groepsleden een werksituatie in, waarin hij of zij een belemmering ervaart of een leervraag ziet. Volgens een intervisiemethodiek van met name vragen stellen helpen de intervisieleden de inbrenger om helderheid te krijgen over zijn vraag en hierin nieuwe handelingsmogelijkheden te verkennen. Vervolgens wisselen de andere intervisieleden uit wat zij leren van de ingebrachte casus. Als intervisiebegeleider begeleid ik dit leerproces.

Een intervisiebijeenkomst duurt 2 tot 2,5 uur.

Ik begeleid intervisie voor medewerkers van één organisatie (in company) of voor professionals van verschillende werkplekken.

Het is ook mogelijk dat ik de intervisiegroep coach om na enkele begeleide bijeenkomsten zelf de intervisie voort te zetten.

Resultaten

Intervisiebegeleiding helpt je om samen met collega professionals te groeien in de uitoefening van je vak en hierin jezelf als professional beter te leren kennen. Wat gaat je goed af, wat vind je lastig, hoe komt dat en wat kun je hierin leren en anders doen om een nog betere professional te worden?

Concrete vragen en knelpunten kun je delen met collega’s en zo krijg je alternatieve handelingsmogelijkheden aangereikt.

intervisiebegeleiding

Specialismen

Ik begeleid intervisie voor professionals in het onderwijs en de wetenschap, bij de overheid en in de zorg.

Tarieven

Voor intervisiebegeleiding van een serie intervisiebijeenkomsten maak ik een op maat offerte. De prijs hangt af van de groepsgrootte, online of fysieke bijeenkomsten, wel/niet ook logistieke planning van de bijeenkomsten en duur van de serie.

Heb je belangstelling voor begeleiding van jouw intervisiegroep? Vul het contactformulier in of mail naar els@bureadeblauweuil.nl. Dan bespreken we de mogelijkheden.

Morgen doe ik het nog beter!


Peta Twijnstra