Trainingen en workshops

Voed jezelf

Samen met anderen leren en groeien. Ik bied workshops aan om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Vanuit De Blauwe Uil bied ik korte trainingen en workshops aan voor particulieren en professionals op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Enkele mogelijke workshops/trainingen zijn:

Een workshop Boeiend!  

Om medewerkers te blijven boeien en binden is het goed te weten wat zij waardevol en interessant vinden in hun werk. Ook is het handig om zicht te krijgen op wat hen juist tegenstaat in het werk of de organisatie. Als je erkent wat medewerkers zelf doen om geboeid te blijven in hun werk kun je als organisatie hierin faciliteren. De workshop Boeiend! stimuleert medewerkers om zelf regie te nemen in het boeiend houden van hun werk en geeft organisaties inzicht in wat hun medewerkers belangrijk vinden en hoe ze hierop kunnen inspelen. Kortom, een workshop om medewerkers te boeien en binden

Een workshop Wat is jouw eigen wijs

Deze workshop is voor particulieren of professionals die willen herontdekken wat voor hen waardevol is en waar zij blij van worden en hoe ze hier meer vorm aan kunnen geven in hun (werkende) leven. De workshop geeft handvaten om werk en/of privé zo in te richten dat het beter past bij wie je bent en wat je wilt en meer voldoening geeft.

Een training Communiceren in familiebedrijven

In familiebedrijven werken familieleden en niet-familieleden nauw samen om goede resultaten te boeken. Naast de primaire taken zijn er management- en beheerstaken en spelen er soms kwesties rondom eigenaarschap en bedrijfsopvolging. Bij al deze thema’s is het de kunst om professioneel met elkaar samen te werken en familieverhoudingen en professionele verhoudingen te scheiden.
Deze training biedt inzicht in de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren wat dit betekent voor ieders houding en gedrag. Je leert over interactiepatronen tussen familieleden en hoe die doorwerken in een familiebedrijf. Je oefent vaardigheden om zuiver met elkaar te communiceren in het familiebedrijf, vanuit de functie die je vervult.

Een workshop of training op maat van jullie wensen is ook mogelijk.

trainingen en workshops
trainingen en workshops

Werkwijze

De trainingen en workshops zijn opgezet volgens de oplossingsgerichte benadering, m.a.w. vanuit de huidige situatie toewerken naar de gewenste situatie. Via verschillende, afwisselende opdrachten komen we tot gewenste inzichten en oplossingsrichtingen. De workshops duren 3 uur.

De training Communiceren in familiebedrijven duurt twee dagen met een tussenpoze van twee à drie weken. De training bevat een mix van theorie en praktijk. In de tussentijd oefen je in je eigen praktijk met wat je hebt geleerd. Hier bouwen we op de tweede trainingsdag op voort.

Resultaten

De trainingen en workshops geven inzicht en concrete actievoornemens om in de praktijk toe te passen.

De trainingen en workshops geeft handvaten voor verbetering van de samenwerking tussen familieleden onderling en met andere medewerkers, deelnemers en naasten. Dat levert meer rust op in het bedrijf en een meer professionele bedrijfsvoering.

trainingen en workshops

Specialismen

Ik bied de workshops voor particulieren, onder andere via Volksuniversiteit Wageningen, en voor professionals, bijvoorbeeld in company.

De training kan in company of voor medewerkers/eigenaren van verschillende familiebedrijven gegeven worden.

Tarieven

Voor de workshops en training maak ik op basis van jouw/jullie vraag een voorstel met prijsopgave. 

In durf ligt genialiteit, kracht en magie besloten


Johan Wolfgang von Goethe