Workshops en trainingen voor organisaties

Samenhorigheid is de sleutel

Vanuit Bureau De Blauwe Uil bied ik korte workshops en trainingen aan voor particulieren en organisaties. Deze workshops en trainingen helpen bij professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ik bied de volgende workshops en trainingen waar je uit kunt kiezen:

Workshop boeien en binden

Om medewerkers te blijven boeien en binden aan je organisatie, moet je weten wat ze belangrijk en interessant vinden in hun werk. Daarom is het ook handig om zicht te krijgen op eventuele minpunten aan het werk of de organisatie. Door te erkennen wat medewerkers doen om geboeid te blijven, kun je ze hierin helpen als organisatie.

Onze workshop Boeiend! stimuleert medewerkers om zelf regie te nemen in het boeiend maken/houden van hun werk en biedt inzicht aan organisaties in hoe ze hun medewerkers kunnen binden aan de organisatie. Kortom, het is een workshop om medewerkers te boeien en binden.

Workshop wat is jouw eigen wijs

De workshop Wat is jouw eigen Wijs is bedoeld voor iedereen die wil ontdekken wat waardevol voor ze is en waar ze vrolijk van worden. Daarbij geven we je handvatten om meer vorm te geven aan jouw (werkende) leven. Vanuit deze workshop kun je je werk en/of privé zodanig herinrichten dat het past bij wie je bent en je voldoening geeft.

Training Communiceren in familiebedrijven

Een familiebedrijf bestaat uit gecompliceerde connecties het familiesysteem en het organisatiesysteem. Het nauw samenwerken van familieleden en niet-familieleden speelt hier een grote rol in om de gewenste resultaten te bereiken. Naast de primaire taken zijn er management- en beheerstaken die vervuld moeten worden. Daarnaast spelen er vaak kwesties rondom het eigenaarschap en de bedrijfsopvolging.

Bij al deze kwesties is het van belang om professioneel met elkaar samen te werken en familie van organisatie te scheiden. Deze training helpt hierbij. Je leert over interactiepatronen tussen familieleden en hoe deze een invloed hebben op het familiebedrijf. Daarnaast oefen je vaardigheden om met elkaar te communiceren vanuit de functie die je in het familiebedrijf vervult. Deze training is ook op maat te krijgen met daarin jullie eigen wensen verwerkt.

Werkwijze workshop

Workshop boeien en binden voor organisaties

Bij Bureau de Blauwe Uil worden alle workshops en trainingen oplossingsgericht benaderd. Kortom, we werken vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie. Door verschillende, afwisselende opdrachten krijgen we de gewenste inzichten en zien we welke oplossingen er zijn. Een workshop duurt gemiddeld 3 uur.  

De training Communiceren in Familiebedrijven duurt 2 dagen met een tussenpauze van 2 tot 3 weken. De training is een mix van theorie en praktijk. In de tussenpauze oefen je wat je in de praktijk hebt geleerd. De tweede trainingsdag bouwt voort op wat je al geleerd hebt.

Resultaten workshop en training

De workshops geven inzicht en concrete actievoornemens om in de praktijk toe te passen.

De training geeft handvatten voor verbetering van de samenwerking tussen familieleden onderling en met andere medewerkers, deelnemers en naasten. Dat levert meer rust op in het bedrijf en een meer professionele bedrijfsvoering.

Workshop boeien en binden voor organisaties

Specialismen

Ik bied de workshops voor particulieren, onder andere via Volksuniversiteit Wageningen, en voor professionals, bijvoorbeeld in company.

Heb je belangstelling of vragen over een specifieke workshop of training? Neem beslist contact met Bureau De Blauwe Uil.