Workshop boeien en binden voor organisaties

Korte trainingen en workshops voor particulieren en professionals

Vanuit De Blauwe Uil bied ik korte trainingen en workshops aan voor particulieren en professionals op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Enkele mogelijke workshops en trainingen waaruit je een keuze kunt maken zijn:

Workshop wat is jouw eigen wijs

Deze workshop is voor particulieren en professionals die willen herontdekken wat voor hen waardevol is en waar zij blij van worden. Tevens worden handvatten gegeven hoe ze hier meer vorm aan kunnen geven in hun (werkende) leven. Zo geeft de workshop boeien en binden handvatten om werk en/of privé zo in te richten dat het beter past bij wie je bent en wat je wilt en meer voldoening geeft.

Training Communiceren in familiebedrijven

In familiebedrijven werken familieleden en niet-familieleden nauw samen om goede resultaten te boeken. Naast de primaire taken zijn er management- en beheerstaken en spelen er soms kwesties rondom eigenaarschap en bedrijfsopvolging. Bij al deze thema’s is het de kunst om professioneel met elkaar samen te werken en familieverhoudingen en professionele verhoudingen te scheiden.

Deze training biedt inzicht in de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren wat dit betekent voor ieders houding en gedrag. Je leert over interactiepatronen tussen familieleden en hoe die doorwerken in een familiebedrijf. Je oefent vaardigheden om zuiver met elkaar te communiceren in het familiebedrijf, vanuit de functie die je vervult.

Workshop boeien en binden voor organisaties

Om medewerkers te blijven boeien en binden is het goed te weten wat zij waardevol en interessant vinden in hun werk. Ook is het handig om zicht te krijgen op wat hen juist tegenstaat in het werk of de organisatie. Als je erkent wat medewerkers zelf doen om geboeid te blijven in hun werk kun je als organisatie hierin faciliteren. De workshop Boeiend! Stimuleert medewerkers om zelf regie te nemen in het boeiend houden van hun werk en geeft organisaties inzicht in wat hun medewerkers belangrijk vinden en hoe ze hierop kunnen inspelen. Kortom, de workshop boeien en binden is een workshop om medewerkers te boeien en binden.

Een workshop of training op maat met daarin verwerkt jullie wensen is ook mogelijk!

Werkwijze workshop

Workshop boeien en binden voor organisaties

Elke workshop is opgezet volgens de oplossingsgerichte benadering, m.a.w. vanuit de huidige situatie toewerken naar de gewenste situatie. Via verschillende, afwisselende opdrachten komen we tot gewenste inzichten en oplossingsrichtingen. Een workshop duurt circa 3 uur.  

De training ‘Communiceren in familiebedrijven’ duurt 2 dagen met een tussenpose van 2 tot 3 weken. De training bevat een mix van theorie en praktijk. In de tussentijd oefen je in je eigen praktijk met wat je hebt geleerd. Hier bouwen we op de 2e trainingsdag op voort.

Resultaten workshop en training

De workshops geven inzicht en concrete actievoornemens om in de praktijk toe te passen.

De training geeft handvatten voor verbetering van de samenwerking tussen familieleden onderling en met andere medewerkers, deelnemers en naasten. Dat levert meer rust op in het bedrijf en een meer professionele bedrijfsvoering.

Workshop boeien en binden voor organisaties

Specialismen

Ik bied de workshops voor particulieren, onder andere via Volksuniversiteit Wageningen, en voor professionals, bijvoorbeeld in company.

Heb je belangstelling of vragen over een specifieke workshop of training? Neem beslist contact met Bureau De Blauwe Uil.